Responsabilitat Corporativa

Als Empleats

Proporcionar un bon ambient de treball i l'oportunitat d'aprenentatge al llarg de la vida.Respectem tot el nostre personal com a familiar i esperem que puguin romandre a la nostra empresa fins a la jubilació.A Xinzi Rain, prestem molta atenció al nostre personal, cosa que ens pot fer molt més forts, i ens respectem, apreciem i tenim paciència els uns amb els altres.Només d'aquesta manera, podem assolir el nostre objectiu únic, aconseguir més atenció dels nostres clients que millorin el creixement de l'empresa.

A Social

Assumir sempre la responsabilitat comuna d'atenció a la societat.Participació activa en la mitigació de la pobresa.Per al desenvolupament de la societat i de la pròpia empresa, hauríem de prestar més atenció a la mitigació de la pobresa i assumir millor la responsabilitat de la mitigació de la pobresa.

A-Empleats
A Social